Kancelaria Radcy Prawnego 

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
Usługi te obejmują między innymi:
 • zwolnienia grupowe i indywidualne,
 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich,
 • ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację,
 • restrukturyzacje i przenoszenie zakładów pracy,
 • systemy wynagrodzeń i świadczeń.
Ponadto Kancelaria oferuje możliwość:
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomocy w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • pomocy w zakresie renegocjacji Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz przekształcania ich w Regulaminy Wynagrodzeń i Pracy,
 • pomocy prawnej dla pracowników (w tym w zakresie sporów pracowniczych). 
Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

 • Odsłon łącznie: 0