Kancelaria Radcy Prawnego 

W ramach prowadzonej działalności świadczymy usługi zarówno dla Wykonawców jak również dla Zamawiających.
Wykonawca może liczyć na:
 • pomoc w uzyskaniu zamówienia w tym opracowaniu strategii działania w celu wygrania przetargu,
 • profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przetargowego poprzez analizę dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego (ogłoszenia, SIWZ, umowy, sporządzanie pism do Zamawiającego, zapytań oraz wniosków, pomoc w przygotowaniu oferty i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – w zakresie zgodności z wymogami SIWZ i prawem zamówień publicznych, badanie poprawności ofert konkurencyjnych
 • opracowanie odwołania do KIO oraz reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również ewentualne sporządzenie skarg do sądów powszechnych i reprezentacja przed sądami.
Zamawiającemu zapewniamy pomoc prawną na każdym etapie procesu udzielania zamówienia tj.:
 • doradztwo w wyborze odpowiedniego trybu udzielenia zamówienia,
 • opiniowanie możliwych rozwiązań pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych oraz efektywnej realizacji potrzeb Zamawiającego,
 • opiniowanie i sporządzanie dokumentacji przetargowej (ogłoszenia, SIWZ, projektu umowy),
 • sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, oświadczeń, planów zakupów,
 • przygotowanie korespondencji z Wykonawcami (odpowiedzi na pisma, zapytania i wnioski),
 • udział w komisji przetargowej, wsparcie prac komisji, a nawet prowadzenie całości postępowania jako pełnomocnik Zamawiającego, weryfikację formalnoprawną ofert złożonych przez Wykonawców,
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
Copyright Nazwa.pl

Licznik gości

 • Odsłon łącznie: 0